שיעור תורה על פרשת השבוע

דבר מלכות פרשת פנחס

דבר מלכות פרשת דברים

דבר מלכות פרשת ואתחנן חלק א ח

דבר מלכות פרשת ואתחנן חלק ב

דבר מלכות פרשת עקב

דבר מלכות פרשת ראה