קביעת מזוזה וברכת הבית

רכשתם או בדקתם את המזוזות בביתכם? בדקו שהם מותקנות במקום הנכון!

בקביעת המזוזות במקומם הנכון תקיימו את המצווה כהלכה, ותזכו בשמירה ובהגנה של המזוזה .

באפשרותכם לבקש את עזרת הרב בקביעת המזוזות בביתכם.

הרב ישמח לבקר בביתכם על מנת לעמוד מקרוב על מיקום המזוזות במקומם הנכון, ולברך את ביתכם בברכה ובשלום.

לפרטים  052-7278770