אות בספר התורה

רכישת אות בספר התורה הינה מצווה גדולה וגם סגולה נפלא לשמירה והגנה על פי הפסוק “בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא בספר”.