ספר התניא

מהדורת

הגוש הגדול

הודפס בהוראת הרבי מליובאוויטש

שביקש להדפיס את התניא בכל מקום אפשרי, כדי להפוך כל פינה בעולם למעיין נובע של ברכה שממנו מופץ אור התורה והחסידות, ובכך להכשיר את העולם לקבלת פני משיח. 

הכנס סגולה לביתך

טול חלק בהוצאות ההדפסה בהשתתפות סמלית של 100 ש"ח וקבל ספר מהמהדורה המיוחדת